Technológie

V našom strojovom parku si určite vyberiete technológiu ktorú práve potrebujete. Medzi stroje ktoré máme a ktorým sa venuje vyškolený a profesionálny personál patria:

 1. Frézy klasické do veľkosti 2000 × 1200 mm max 2000 kg
 2. CNC Frézy
  • troj osé max 1100 × 1000 do 5000 kg
  • štvor osé 1600 × 790 do 2000 kg
  • horizontálna 1300 × 1000 do 3500 kg
  • päť osé 1100 × 900 do 1200 kg
  • 2300 × 1200 do 15000 kg (možnosť piatich osí)
 3. Sústruhy klasické do Ø 850 L max 2000 mm
 4. CNC sústruhy Ø 630 × 1000 , Ø 320 × 500
  s poháňanými nástrojmi
 5. Krídlové vŕtačky
 6. Presné vyvŕtavačky
  - vodorovná vyvŕtavačka 1250 × 1250
  - max 2500 kg s hlbokým vŕtaním do hĺby 1000 mm
 7. Elektroerozívne drôtové rezačky
  - max 1500 × 1200 × 500 do 5000 kg
 8. Elektroerozívne hĺbičky max 2500 × 1600 do 12000 kg Prepalovačka štartovacích otvorov
 9. Brúsky
  • tvarové brúsenie
  • brúsenie na plocho 2000 × 1250 do 2000 kg, 1500 × 400
  • brúsenie na guľato max Ø 630 × 2000 do 2500 kg
  • brúsenie otvorov max Ø 500
 10. Kľukové lisy na lisovanie plechov 30 - 400 t
 11. Hydraulické lisy na hlbokoťažné lisovanie do 1000 t
 12. CNC ohraňovacie lisy 120 t do L = 3000 mm Trumatic
 13. Ohýbačky plechov do 2000 mm
 14. Lis na plasty 370 g
 15. Zváračky
  • Laserové naváranie
  • Mikrotigové naváranie
  • CO
  • TIG
 16. Tušírovací lis
  • 2000 × 1000, 100 t
  • 3000 × 1600, 1000 t
 17. Nožnice na plech 6 × 3000, 8 × 2500
 18. Povrchové úpravy nanášaním práškovej farby
 19. CAD - pracoviská, Surf - CAM, KEY CREATOR
 20. CAM - pracoviská, Solid Works, Edge CAM