Výroba

Výrobný program sa zameriava na tieto oblasti:

 1. konštrukcia a výroba nástrojov:
  • nástroje pre automobilový priemysel,
  • strihových a ťahových,
  • kombinovaných postupových,
  • blokových,
  • nástroje na obstrihy hliníkových výliskov,
  • nástroje na obstrihy výkovkov.
 2. konštrukcia a výroba foriem:
  • formy pre automobilový priemysel,
  • na plasty,
  • na gumu,
  • na tlakové liatie hliníka a jeho zliatin,
  • formy na vosk pre presné liatie.
 3. návrh a výroba prípravkov a presných súčiastok,
 4. výroba komponentov a celkov do liniek a valcovacích tratí,
 5. opravy, úpravy a údržba foriem a nástrojov pre automobilový priemysel,
 6. výroba náhradných a montážnych dielov,
 7. lisovanie plechových dielov do tonáže 1 000t,
 8. hlboko ťažné lisovanie s pridržiavaním do 250t,
 9. lisovanie plastových súčiastok,
 10. zámočnícke a kovoobrábačské práce, zvarence z ocele, hliníka a antikoru,
 11. výroba výrobkov z plechu,
 12. povrchové úpravy práškovou farbou.
 13. laserové a mikrotigové naváranie súčiastok, opravy nástrojov a foriem s možnosťou ďalšieho opracovania, odskúšania a tušírovania na tušírovacom lise do hmotnosti 7,9 t,
 14. laserové gravírovanie.

Výroba prebieha v 2 smennej prevádzke, ktorú zabezpečujú kvalifikovaní technickí a výrobní pracovníci. Taktiež sa vieme prispôsobiť a flexibilne reagovať aj zákazky s kratším dodacím termínom.